Home

Sefydlwyd y Cymdeithas yn 2005 i annog a hyrwyddo’r Brid y Ceffylau Gwedd.

Mae croeso i chi edrych ar ein gwefan lle gallwch ddarganfod mwy am ein cymuned, y gweithgareddau rydym yn ymwneud รข nhw a’r digwyddiadau rydym yn eu cefnogi.

Our Society was established in 2005 to encourage and promote the Shire Horse Breed.

Please feel free to browse our website where you can find out more about our community, the activities we are involved with and the events we support.